Shri M Hamid Ansari’s address at the Quami Ekta Sammelan at Hardoi, UP